Ади Шанкарачаря

Ади Шанкарачаря е роден през VIII век сл. Хр. Признат е за безспорния духовен водач на Индия. Разпространява философията на адвайта веданта, която пряко води до висши преживявания в йога.

Приживе установява традицията Дашнами саняса (включваща в себе си десет ордена на саняса, единият от които е Сарасвати), за да приобщи към санатана дхарма всевъзможните разнородни групи санясини, разпръснати из страната.

Дашнами санясините все още продължават да предават вечното му послание за синтез на всички вярвания, достигащ връхната си точка в адвайта – монистичното виждане за реалността, при което в крайна сметка в основата на всичко е  едноначалието.

Свами Шивананда Сарасвати е роден в Патамадай (щата Тамил Наду) през 1887 г. Служи като лекар в Малая, след което се отказва от практиката си, за да се отдаде на търсене на своя гуру в подножието на Хималаите. Установява се в свещената долина на Ришикеш и през 1924 г. получава посвещение в традицията Дашнами саняса от свами Вишвананда Сарасвати.

През последвалите години написва над двеста книги и статии върху йога и духовността, за да поддържа йогийските ценности в общественото съзнание. Усилията му са насочени към премахване на бариерите, разделящи нуждаещите се от ученията, които могат да им помогнат, независимо дали под формата на йога за здраве, за душевно спокойствие или за духовни търсения. Идеологията продължава да ръководи дейността на неговите последователи от разклонението Сатянанда йога.

За тази цел Свами Шивананда пътува много из Индия, като вдъхновява хората да практикуват йога и да водят боговдъхновен живот. През 1936 г. той основава „Обществото за божествен живот” в Ришикеш, през 1945 г. - аюрведическа аптека, през 1948 г. - „Йога веданта форест академи”, през 1957 г. - болница за очно лечение. Навлиза в махасамадхи на 14.07.1963 г.

Един от най-големите изразители на духа на своето време, свами Шивананда направлява хиляди духовно търсещи, последователи и привърженици по целия свят.

Свами Сатянанда е роден в Алмора (щата Утаранчал) през 1923 г.  Увлечен по духовното от най-ранна възраст, той напуска дома си на осемнайсет години и през 1943 г. отдава живота си на свами Шивананда от Ришикеш, който го посвещава в традицията Дашнами саняса през 1947 г. Служи на своя гуру в продължение на дванайсет години, като овладява до съвършенство всяка страна на духовното съществуване. Впоследствие пътува открай докрай из индийския субконтинент като странстващ аскет.
 
Осъзнавайки повелите на времето за разкриване на древната система йога по научен път, през 1956 г. учредява “Международното йога движение”, а през 1963 г.  ̶  Бихарската школа по йога.  През следващите двайсет години свами Сатянанда издига емблемата на йога във всяко кътче на света, укрепва Бихарската школа като водеща институция в областта на йога и написва над осемдесет книги за йога, тантра и духовния живот.
 
Сатянанда йога се превръща в традиция, която съчетава класическото познание с преживяното разбиране и съвременния мироглед. През 1984 г. основава “Фондацията за йога изследвания”, за да съчетае научните изследвания с йога, а „Шивананда Матх“  ̶  за да подпомогне бедните и онеправданите. През 1988 г., когато се намира на върха на своите постижения, се отрича от всичко и приема кшетра саняса – отшелнически живот като парамахамса. Рикхия му се открива през 1989 г., където се установява и изпълнява висши ведически садхани в уединение. Получил завета да се грижи за осигуряването на прехраната на своите съседи, разрешава ашрамът да подкрепя нуждаещите се села в района. От 1995 г. нататък извършва Раджасуя ягя в продължение на дванайсет години със санкалпата за мир, изобилие и благоденствие за всички, а през 2007 г. обявява учредяването на “Рикхияпийтх” със заръката „служи, обичай, давай”.
 
Свами Сатянанда постигна махасамадхи, върховно постижение в йога на волево напускане на тялото с цел сливане с универсалното съзнание, през 2009 г. в присъствието на свои последователи.
 

Свами Ниранджанананда Сарасвати е роден в Раджнандгаон (щата Чхатисгарх) през 1960 г. Напътстван още от раждането си от своя гуру свами Сатянанда Сарасвати на четиригодишна възраст той отива да живее при него в Бихарската школа по йога в Мунгир, където получава обучение по йога и духовни науки чрез йога нидра.
 
През 1971 г. е посветен в Дашнами саняса и след това в продължение на единайсет години живее в чужбина, където усвоява умения в различни области, придобива разбиране за различни култури и подпомага създаването на ашрами и центрове по Сатянанда йога в Европа, Австралия, Северна и Южна Америка.
 
По повелята на своя гуру той се завръща в Индия през 1983 г., за да ръководи дейностите на Бихарската школа по йога, „Шивананда Матх” и „Фондацията за изследвания на йога” в „Ганга даршан”. През 1990 г. е посветен като парамахамса санясин, а през 1995 г. е ръкоположен като духовен наследник на свами Сатянанда Сарасвати. Основава „Бихар Йога Бхарати” – първия университет по йога през 1994 г. и „Йога Пъбликейшънс Тръст” през 2000 г. в Мунгир. Също така през 1995 г. поставя начало на детското йога движение „Бал йога митра мандал”. Освен че управлява дейностите в Мунгир той пътува надлъж и нашир, за да напътства духовно търсещи по целия свят до 2009 г., когато получава заръката да предприеме нов етап в живота си на санясин.
 
Автор на много класически книги за йога, тантра и Упанишадите, свами Ниранджан е магнетичен източник на мъдрост по всички въпроси на йогийската философия, практика и начин на живот. Той умело съчетава традицията с модерното, докато продължава да подкрепя и да разпространява мисията на своя гуру от седалището си в Мунгир.
 

Свами Сатясангананда Сарасвати, позната повече като свами Сатсанги, е родена през 1953 г. в градчето Чандернагор, щата Западен Бенгал в Индия. Въпреки че още в детството си получава напълно съвременно образование и възпитание, тя избира традиционния живот на отречение и саняса, след като преживява поредица от вътрешни пробуждания в ранна възраст, което я отвежда до нейния гуру Шри свами Сатянанда Сарасвати. Тя е посветена в традицията Дашнами саняса на 6 юли 1982 г. в „Ганга даршан”, Мунгир.

Искрено вдъхновяващ учител и надарен писател, свами Сатсанги е автор на основополагащи текстове върху йога и тантра. Способността ѝ да разяснява в съвременни условия древните системи от възгледи от текстове върху йога, тантра и веданта прави свами Сатсанги идеален учител, който успешно предава мъдростта от ученията на своя гуру.

През 1989 г., когато нейният гуру Шри свами Сатянанда Сарасвати, ръководен от вътрешно убеждение, което получава в състояние на медитация, отива да живее в уединение в отдалечено селце в провинцията на щата Джаркханд, познато като Рикхия, свами Сатясангананда е първият човек, намерил мястото, което той приема като откровение, и уговаря закупуването на земята, по-късно превърнала се в тапобхуми на Шри свами Сатянанда Сарасвати. По онова време Рикхия е бедно, неотбелязано на картата, незнайно село в един от най-бедните щати на Индия. Без пътища, без електричество, без телефони, без магазини, без трафик, без никаква следа от XXI век – такава била Рикхия, когато тя отива там през 1989 г., за да подготви мястото за пристигането на своя гуру.

На 1 януари 2007 г. тя е избрана за пийтхадхишвари на „Рикхияпийтх” от Шри свами Сатянанда Сарасвати. Понастоящем пребивава в Рикхия и е отдадена на осъществяването на трите повели на Шри свами Шивананда Сарасвати да служи, обича и дава, като работи неуморно за материалното и духовното израстване на местната общност, които са съседите на нейния гуру. Също така тя пътува из страната и в чужбина, разпръсквайки светлината на ученията на Шри свами Шивананда Сарасвати и Шри свами Сатянанда Сарасвати сред всички хора.