Международното йога движение е създадено от парамахамса Сатянанда по време на пътуванията му из Индия като париврадажака (странстващ) санясин. Желанието му било да основе световна йога общност, изградена от хора, посветили се на начина на живот и духа на йога.

За тази цел през 1956 г. той учредява Международното йога движение. От едно съвсем скромно начало движението постепенно се разраства и разнася посланието на йога „от врата на врата и от бряг до бряг”. Задачата му е да помогне на хората от всяка прослойка на обществото не само в духовния и йогийския живот, но също така физически и социално.

Международното йога движение започва като философско движение, но по-късно, когато все повече и повече хора се заинтересуват от начина на живот, философията и практиките, които то преподава, е учредена Бихарската школа по йога като негов главен център. Тя се превръща в събирателна точка за хора, желаещи да изучават принципите и практиките на йога и на духовния начин на живот.
Бихарската школа по йога (Bihar School of Yoga) е основана през 1964 г. от парамахамса Сатянанда с цел да преподава техниките от йога и на санясини, и на семейни.

Преподаваните там йогийски практики са синтез от много подходи към развитието на човека, основани на традиционните учения на веданта, тантра и йога, както и на съвременните науки за физическо и умствено здраве. Днес  техниките се преподават и в „Бихар Йога Бхарати”.

Бихарската школа по йога провежда също и проекти, свързани с научни изследвания на влиянието на йога, съвместно с уважавани организации, болници и институти. Съставените в Бихарската школа по йога програми се използват днес в държавните училища и затвори, в болници, в армията, в частни и обществени фирми, като например Indian Oil Corporation, Coal India Limited, National Thermal Power Corporation, Oil & Natural Gas Corporation, Steel Authority of India, Hindusthan Paper Corporation, Hindusthan Copper Corporation и много други.