НОВИ ЦЕНИ ОТ СЕПТЕМВРИ!!!


Цена на занимание при участие  в курс е 9 лева за дневните и 10 лева за вечерните и съботните курсове. Курсовете включват обикновено между 10 и 12 занимания, съответно цената е между 90 и 108 лева за дневните курсове и между 100 и 120 лева за вечерните и съботните курсове.

Цената за учащи до 24 г. и пенсионери при участие в курс е 8 лева за дневните и 9 лева за вечерните и съботните курсове. Курсовете включват обикновено между 10 и 12 занимания, съответно цената е между 80 и 96 лева за дневните курсове и между 90 и 108 лева за вечерните и съботните курсове.

Цената на единично посещение е 10 лева за деца до 12 години и 14 лева - за всички останали. Допуска се само след предварително обаждане, при условие, че курсът е подходящ за вас като ниво и има свободни места.
 
Заниманията са с продължителност между 90 и 105 минути. Заниманията за деца са с продължителност 60 минути.
 
Записването става на място в йога център Арадхана или по телефона. За да си запазите място трябва да платите  половината или  цялата такса за съответния курс. Плащането става на място - в брой или карта и по банкова сметка. Срокът за плащане на пълната такса е до края на второто занимание.
 
Отказ от участие в курс и връщането на платената такса е възможно до края на второто занимание. В тези случаи се удържа таксата за заниманието, което сте посетили.

При пропускане на занимание от курс, таксата за него не се възстановява.