Програмата на БЙА за 2018 г.
18 февруари
25 февруари
9 март
10-11 март
17-25 март
19-20 май 2018
10 юни
14-17 юни
17-19 август
19-26 август
06-14 октомври
17-18 ноември
2 декември
Програмата на БЙА за 2017 г.
29.01
19.02
23.04
12-14.05
04.06
11-13.08
13-20.08
Програмата на БЙА за 2016 г.
24.01
20.03
27.03
17.04
21.06
25-26.06
12-14.08
14-21.08
1-30.10
18.11.
19-20.11
Програмата на БЙА за 2015 г.
22.02.
27-29.03
24-26.04
01-09.05
31.05
14.06
13.08
14-16.08
16-23.08
21-22.11
Програмата на БЙА за 2014 г.
9-ти февруари
9-ти март
28 март
29 - 30 март
26 aприл - 5 май
26 юни
27 - 29 юни
14 август
15 - 17 август
17 - 24 август
Програмата на БЙА за 2013 г.
24 февруари
14 март
15 март
15 - 17 март
10 - 19 май
7 юни
8 - 9 юни
10 - 16 август
16 - 18 август
от 5 октомври
15 - 17 ноември
Програмата на БЙА за 2012 г.
05 февруари
от 19 февруари
от 25 февруари
01 март
02 март
02 - 04 март
06 април
07 - 08 април
09 - 16 юни
11 - 16 август
16 -19 август
от 1 септември
12 октомври
13 - 14 октомври
Програмата на БЙА за 2011 г.
11 - 13 март
9 - 10 април
17 - 19 юни
30 юли – 4 август
4 - 7 август
1 - 9 септември
28 Октомври
29 октомври
13 ноември
Програмата на БЙА за 2010 г.
5 - 7 март
17 - 25 април
17 - 20 май
2 - 4 юли
26 юли
30 юли - 2 август
3 - 8 август
август
1 - 9 септември
14 ноември
декември
Програмата на БЙА за 2009 г.
27 март - 4 април
17, 19 и 21 май
12 - 14 юни
15 - 25 юли
1 - 9 август
23 август - 1 септември
15 - 18 октомври
Програмата на БЙА за 2008 г.
30 - 31 май
юни
1 - 10 август
1 – 8 септември