Сатсанг със свами Шивамурти
дата: 20 октомври
Сатсанг със свами Шивамурти 

КОГА: 20.10.2019 г. от 17:00 до 19:00 ч.

КЪДЕ: в голямата зала на ФНТС „проф. Асен Златаров“ , ул. „Г.С. Раковски“ №108.

Повече подробности и линк за регистрация очаквайте след 20 септември 2019 г.