Съботно-неделна програма в йога център Арадхана за месец октомври
дата: октомври 2018

6 октомври

16.30 ч. - 17.45 ч.
Програма посветена на Махсамадхи на Парамахамса Сатянанда

18.00 ч. - 18.30ч.
Махамритюнджая мантра

18.40 ч. - 19.15 ч.
Видео сатсанг с Парамахамса Сатянанда

Програма посветена на Наваратри

09.10 (вторник) до 18.10 (четвъртък)
делнични дни програмата е от 8.00 ч. - 9.00 ч.
събота и неделя от 16.30 ч. - 17.30 ч.

20 октомври

16.30 ч. - 17.45 ч.
Киртан

18.00 ч. - 18.30ч.
Махамритюнджая мантра

Водещ:
Хари Прем (Ели Колева)

27 октомври

16.30 ч. - 17.45 ч.
Бхагават гита

18.00 ч. - 18.30 ч.
Махамритюнджая мантра

Водещ:
Шаранджоти (Людмила Спасова)