„Преодоляване на трудностите и развиване на вяра в себе си“
дата: 28 Април - 6 май 2018 г.


„Преодоляване на трудностите и развиване на вяра в себе си“

Посещение в Сатянандашрам - Гърция 28 април (събота) – 6 май (неделя)  2018