Съботно-неделна програма в йога център Арадхана за месец септември
дата: септември 2018

5 септември

8.00 ч. - 9.00 ч.
Програма посветена на Махсамадхи на Парамахамса Сатянанда

8 септември

16.30 ч. - 17.45 ч.
Програма по случай рождения ден на свами Шивананда

18.00 ч. - 18.30 ч.
Махамритюнджая мантра и хаван за здраве и благополучие
водещ: Йога Гяна

15 септември

16.30 ч. - 17.45 ч.
Киртан

18.00 ч. - 18.30ч.
Махамритюнджая мантра

22 септември

16.30 ч. - 17.45 ч.
Киртан

18.00 ч. - 18.30 ч.
Махамритюнджая мантра

29 септември

16.30 ч. - 17.30 ч.
Киртан

18.00 ч. - 18.30 ч.
Махамритюнджая мантра