Еднодневен семинар „Себеприемане и себеусъвършенстване чрез SWAN анализ“
дата:
Неделя, 18 февруари
9:30 - 16:30 часа

Еднодневен семинар
„Себеприемане и себеусъвършенстване чрез SWAN анализ“
 
SWAN е акроним  за четирите принципа, които влияят върху личността S – силни страни, W- слаби страни, А-амбиции, цели и N – нужди.
Методът SWAN ни помага да открием нашите силни и слаби страни, потребности и амбиции. Тези качества формират поведението ни, навиците ни, действията и взаимодействията ни с останалите. Опознаването им ни помага да ги разберем, да приемем себе си, да заживеем по-осъзнато, да внесем повече хармония в живота си  и да развием способност да постигаме всяка цел.


유유 Водещи: Райна Христова (саняси Радха) и Милена Милева (саняси Мудита)
Програма:
 
09:30-10:30  Сутрешно занимание по йога         
10:30-11:00  Почивка
11:00-13:00  Лекция и практически занимания
13:00-14:00  Обяд
14:00 – 15:30 Лекция и практически занимания
15:30 – 16:30 Йога нидра със SWAN. Въпроси и отговори