Съботно - неделна програма за февруари
дата: от 1 до 28 февруари


Мъдростта на Бхагавад ГитаСъбота, 24 февруари
16:30 часа

유 Водещ: саняси Шаранджоти (Людмила Спасова)