Семинар със свами Шивамурти Сарасвати
дата:„Дхарма и садхана“

семинар със свами Шивамурти Сарасвати
 
10-11 март 2018 г.
Интер Експо Център, София
 
„Когато човек съумее да изяви красотата, която носи в себе си, той действа дхармично.“ 
свами Ниранджанананда Сарасвати
Дхарма
Думата „дхарма“ има много значения. Общият превод е „дългът, който трябва да изпълним в живота си“. Думата е много богата и има много нюанси.
„Садхана“ обикновено означава „духовна дисциплина“, но също има и други значения, като например „процес, който ни помага да се усъвършенстваме“.
В този семинар ще се разглеждат темите:
-        Концепцията за дхарма и различните й значения.
-        Какво е карма?
-        Развиване на способност за по-добро разбиране (вивека) и вяра (шрадха)
-        Начини за развиване на качества, способности и принципи, които ще ни спомогнат да действаме според дхармата
-        Цел и условия за садхана
-        Важността на намерението
-        Съставни части на садханата
-        Изисквания за успех в садханата
-        Видове садхана
-        Как може садханата да ни спомогне да живеем по-добър и дхармичен живот
Извършването на садхана за еволюцията на целокупното масово съзнание е садханата за 21-ви век. Всеки човек има своя мисия, свое предназначение. Ако не беше така, цялото творение, цялото съществование, всички философии и религии са абсолютно безсмислени.
свами Сатянанда Сарасвати