Съботно - неделна програма за януари
дата:
 
 
 Събота, 13 януари


ПУДЖА И ХАВАН
"Техники за общуване на сърцето и съзнанието" (лекция и практика)

Киртан
Начало 16:30, продължава до 17:00 часа

Лекция
Начало 17:00, продължава до 18:00 часа

Махамритюнджая мантра с хаван
Начало 18:10, продължава до 19:00 часа

유Водещ: саняси Натараджа

 
 

 
 
 Неделя, 14 януари


ПОЛУДНЕВЕН СЕМИНАР
"Садхана за активиране на енергията"

Описание:
Садханата представлява практики за стимулиране на праната - асани, пранаями, бандхи и нада (звуци). Целта е да се увеличат жизнените сили и да се балансират енергиите, което води до здраве, виталност и оптимизъм. Садханата е подходяща за хора, завършили трето ниво и запознати с чакрите и надите.

 Начало: 9:00, продължава до 12:00 часа
Вход: 24 лв.

유Водещ: свами Йога Гяна
 

 
 Събота, 20 януари


КИРТАН С ГРУПА "АРАДХАНА"

Махамритюнджая мантра
Начало 17:00 часа

Киртан
Начало 17:30 часа


유Водещ: саняси Намраташакти
 

 
 Неделя, 21 януари


среща на Йога клуба
Начало: 16:30 , продължава до 18:00 часа

 
 

 
 Събота, 27 януари


ВОДОСВЕТ С ОТЕЦ МАРИО
Начало: 16:00, продължава до 17:00 часа

Киртан
Начало: 17:00 , продължава до 18:00 часа

Махамритюнджая мантра
Начало: 18:15 часа

 
 

 
 
Неделя, 28 януари


"ТЕХНИКИ ЗА ОБЩУВАНЕ НА СЪРЦЕТО И СЪЗНАНИЕТО"
(Обучение за практиката пуджа в три поредни недели - полудневен семинар)

Начало: 10:00, продължава до 13:00 часа
Цена: 75 лв.

Ден 1 - 28 януари
Ден 2 - 4 февруари
Ден3 - 11 февруари

유  Водещ: саняси Натараджа