ПРАНА И ПРАНАЯМА на български език
дата: 2016

„Прана и пранаяма“ е изчерпателен текст за класическата философия за прана, жизнената сила, и пранаяма, увеличаването и управляването на тази сила.

Книгата предоставя пълно описание на науката пранаяма, така както е представена в класическите текстове и както се преподава от традицията Сатянанда йога в Бихарската школа по йога.
 
Първата част изследва теорията за прана и свързаните с нея йогийски понятия: коши, чакри, нади и мантри. На второ място се разглежда подробно физиологията на дихателната система, както и актуални научни изследвания върху пранаяма.

В приложната част са дадени специфични насоки за практикуване на пранаяма с подробни инструкции и илюстрации.

Цитатите от древните писания в текста подпомагат по-доброто му разбиране от читателя и разкриват изначалната същност и смисъла на класическите учения.


 

                            Цената на книгата е 19.99 лева