Празнуване на Гуру пурнима на 14.07.2019 г.
дата: 14 юли 2019 г.
Гуру пурнима е празник посветен на тези, които ни помагат да ускорим своето развитие, да добием познания и мъдрост, да се пречистим и да развием благородни и възвишени качества.
Този ден ще честваме на 14.07.19 г. в Yoga hill, с. Рударци с любезната покана на Гаруда Чайтаня (Ханс Кук). Празникът ще бъде от 16.00 - 18.30 ч.
Молим ако искате да присъствате, да пишете или да се обадите в йога център "Арадхана", за да ви имаме предвид. (пишете също дали предлагате транспорт или се нуждаете от такъв).