„Преодоляване на трудностите и развиване на вяра в себе си“
дата: 28 Април - 6 май 2018 г.
Посещение в Сатянандашрам - Гърция за Йогийски начин на живот
Съботно - неделна програма за април
Събития и семинари през съботно-неделната ни програма в йога центъра.
Семинар със свами Омгянам и свами Мудрарупа
17-19 август 2018 г. (петък - неделя)
Ежегоден йога лагер, организиран от Българска йога асоциация в Родопите
от 19 до 26 август 2018 година