Програмата на БЙА за 2019 г.
17-25 август
7-13 септември