За Сатянанда йога

За системата Сатянанда йога е характерно, че разглежда човека като една цялост от тяло, ум, емоции, психика. Има прак­тики за всеки от тези аспекти, така че човек да се развива интегрално, а не да развива само тялото или само ума. Съдейства се за развитието, интеграцията и уравновесяването на „главата, сърцето и ръцете“, имайки предвид ума, емоциите и физическите дейности и поведение.

Едни от бисерите в тази система по отношение на работата с тялото са достъпните за всеки серии паван­муктасана, които могат да служат както като подготовка за по-напреднали техники, така и като практики, от които по-напредналите в йога могат да извлекат голяма полза и да задълбочат своята садхана (лична практика).