Българска йога асоциация

Българска йога асоциация

Основната дейност на БЪЛГАРСКА ЙОГА АСОЦИАЦИЯ е да провежда курсове по йога, съдържащи различни методи и техники – асани (физически пози) за балансиране на тялото и ума чрез въздействие върху физическото тяло, пранаяма (дихателни техники) за работа върху енергийното тяло, релаксация и медитация за успокояване и съсредоточаване на ума. Дават се и съвети за пречистващи практики и за по-здравословен и одухотворен начин на живот.

БЪЛГАРСКА ЙОГА АСОЦИАЦИЯ  организира различни мероприятия (курсове, семинари, обучения), свързани с популяризирането на йога, издава печатни материали, аудио и видео материали  и  др. публикации. Наред с това организацията подпомага социално слабите, инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи, както и социалната интеграция и личностната реализация чрез йога.

БЪЛГАРСКА ЙОГА АСОЦИАЦИЯ е неполитическа, нерелигиозна организация, имаща за цел да разпространява йога за съдействие за физическото, умственото, емоционалното и духовното развитие на всички хора. По този начин се помага на всеки човек да използва пълноценно своя потенциал. Организацията се стреми да създаде здрава основа за приложението на йога във всекидневния живот.

Курсовете са структурирани по системата Сатянанда йога и се водят от квалифицирани преподаватели, преминали обучение за учители по йога.