За нас

Йога център „Арадхана”

В Йога център „Арадхана“ на Българска йога асоциация се преподава класическа йога, съобразена с нуждите на съвременния западен човек. Вземат се предвид ограниченията на нашето сковано от заседналия живот тяло и на нашия разсеян ум и се започва с тяхната постепенна и систематична подготовка. След това вече се преминава към по-напредналите практики. Учителите по йога са обучени в системата Сатянанда йога.

Тук ви предлагаме:

·        Отлична материална база, осигуряваща всичко за вашето удобство;

·        Опитни учители с дългогодишна практика и ценни знания;

·        Най-добрата методика за преподаване, която ви дава възможност стабилно, ефективно и безопасно да напредвате в йога;

·        Една от най-добрите системи в йога, даваща много и добре структурирани знания, с които да достигнете до дълбините на тази наука.

Адресът на йога център „Арадхана” е: ж.к. „Борово”, ул. „Родопски извор” № 43 А, ет. 1, офис 1 (сградата непосредствено до 34 СОУ).

Йога център „Арадхана”

Учители по йога

За Сатянанда йога

За системата Сатянанда йога е характерно, че разглежда човека като една цялост от тяло, ум, емоции, психика. Има прак­тики за всеки от тези аспекти, така че човек да се развива интегрално, а не да развива само тялото или само ума. Съдейства се за развитието, интеграцията и уравновесяването на „главата, сърцето и ръцете“, имайки предвид ума, емоциите и физическите дейности и поведение.

Едни от бисерите в тази система по отношение на работата с тялото са достъпните за всеки серии паван­муктасана, които могат да служат както като подготовка за по-напреднали техники, така и като практики, от които по-напредналите в йога могат да извлекат голяма полза и да задълбочат своята садхана (лична практика).

Традицията

Международното йога движение е създадено от парамахамса Сатянанда по време на пътуванията му из Индия като паривраджака (странстващ) санясин. Желанието му било да основе световна йога общност, изградена от хора, посветили се на начина на живот и духа на йога.

За тази цел през 1956 г. той учредява Международното йога движение. От едно съвсем скромно начало, движението постепенно се разраства и разнася посланието на йога „от врата на врата и от бряг до бряг”. Задачата му е да помогне на хората от всяка прослойка на обществото не само в духовния и йогийския живот, но също така физически и социално.

Международното йога движение започва като философско движение, но по-късно, когато все повече и повече хора започват да се интересуват от начина на живот, философията и практиките, които то преподава, е учредена Бихарската школа по йога като негов главен център. Тя се превръща в събирателна точка за хора, желаещи да изучават принципите и практиките на йога и на духовния начин на живот.

Вдъхновители

Благотворителна дейност

В йога клуба към БЙА е създадена група по благотворителност, която се занимава с дейности, свързани с подпомагането на различни каузи и хора в нужда. Много от акциите се осъществяват чрез Национален фонд „Свети Никола“. Те са свързани с помощ за деца в неравностойно положение и възрастни от домове в различни градове и села в България. За децата се събират подаръци по случай чествания като Коледа, Великден, деня на детето, като също се организират и летни почивки на море.

Всеки пролетен и есенен сезон в БЙА събираме храни, дрехи, обувки, санитарни и хигиенни препарати, уреди и аксесоари, които изпращаме в социални домове.

Работим с дом „Надежда“ с. Гурково (Врачанско),  дом „Христо Смирненски“ в с. Балван (Търновско), ЦНСТ Център за настаняване в гр. Самоков, КСУДУ в гр. Роман, ЦОП в гр. Долна баня, ДДЛРГ „Асен Златаров“ в гр. Враца, дом „Слънчице“ в с. Горски синовец (Велико Търновско). През пролетта на 2019 г. беше проведена много успешна акция за събиране на уреди, мебели, дрехи, обувки и вещи за социален дом в гр. Твърдица.

Благодарим от сърце на всички дарители и им желаем здраве и сили да продължават с добрите дела, които вършат! Нека продължаваме да радваме тези, чиято съдба е трудна!

Благотворителна дейност

Българска йога асоциация

Основната дейност на БЪЛГАРСКА ЙОГА АСОЦИАЦИЯ е да провежда курсове по йога, съдържащи различни методи и техники – асани (физически пози) за балансиране на тялото и ума чрез въздействие върху физическото тяло, пранаяма (дихателни техники) за работа върху енергийното тяло, релаксация и медитация за успокояване и съсредоточаване на ума. Дават се и съвети за пречистващи практики и за по-здравословен и одухотворен начин на живот.

БЪЛГАРСКА ЙОГА АСОЦИАЦИЯ  организира различни мероприятия (курсове, семинари, обучения), свързани с популяризирането на йога, издава печатни материали, аудио и видео материали  и  др. публикации. Наред с това организацията подпомага социално слабите, инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи, както и социалната интеграция и личностната реализация чрез йога.

БЪЛГАРСКА ЙОГА АСОЦИАЦИЯ е неполитическа, нерелигиозна организация, имаща за цел да разпространява йога за съдействие за физическото, умственото, емоционалното и духовното развитие на всички хора. По този начин се помага на всеки човек да използва пълноценно своя потенциал. Организацията се стреми да създаде здрава основа за приложението на йога във всекидневния живот.

Курсовете са структурирани по системата Сатянанда йога и се водят от квалифицирани преподаватели, преминали обучение за учители по йога.

Българска йога асоциация

Мнения на клиенти