За тялото, ума и духа

За тялото, ума и духа  

Свами Ниранджанананда Сарасвати

 

Какво е значението на понятието „духовно пробуждане“?

Вие сте хипнотизирани от материалния свят и затова мислите за материалния живот като за основа на съществуването. Когато материализмът стане основа на живота, тогава духът става слаб. Обърнете сериозно внимание на това. Тялото отслабва, когато не получава храна. 

Умът отслабва, когато не получава радост. Когато е подложен на продължително страдание и не вижда изход, той става негативен, слаб и ограничен. 

По подобен начин, духът става слаб, когато има недостиг от въздържание, саням, в живота. Необузданото отдаване и въвличане в материалния свят намалява силата на духа. Така както тялото се нуждае от подсилване с храна, за да остане здраво, умът се нуждае от радост, а духът - от саням. Саням означава да се следва дисциплина в живота.

Публикувано с разрешението на сп. Yoga, February 2018, p. 4 © Bihar School of Yoga

Подобни