Еволюционната роля на кармата

Еволюционната роля на кармата

(От Teachings of Swami Satyananda Saraswati, Vol. I (Ученията на Свами Сатянанда Сарасвати, том 2)

 

Тук свами Сатянанда обяснява как кармата трябва да се приема и трансформира в карма йога, за да се стартира процесът на самопросветление на индивида. Записът е от „Фестивала за здраве“ в Богота, Колумбия, през октомври 1980 г. Можете да практикувате раджа, хатха, кундалини, мантра и бхакти йога, но ако подценявате карма йога, тогава всички тези видове йога могат да причинят разсеяност и разпиляност на ума ви. Всеки човек, който практикува йога, трябва да трансформира своите ежедневни дейности посредством философията на карма йога.

 

Целта на вашата ежедневна работа трябва да стане духовна или по-скоро трябва да разберете духовната същност на природата, която стои зад вашата карма. Ако отричате вашата карма, вашият ум няма да има основа за еволюция.

Преди да можете да разберете ролята на карма йога във връзка с духовната еволюция, трябва първо да разберете, че целта на карма йога е да създаде стабилна основа за ума. По време на медитация умът трябва постоянно да е фокусиран върху един обект, без да бъде прекъсван от други идеи. Но ако продължите да практикувате медитация, без да сте постигнали състояние на сатва, без да сте пречистили ума, единственото, което ще постигнете, е да изпаднете в тамастично състояние. За да се предотврати това, природата е създала практиката карма йога за всеки човек, защото всички ние имаме амбиции, желания и страсти.

Ако нямате никакви желания, определено няма да създавате никаква карма. Ако трябваше да се елиминират желанията, психологично-духовната еволюция на човека щеше да спре. По тази причина желанията не трябва да се обуздават. Или трябва да ги осъществите напълно, или по някакъв начин да осъзнаете тяхната безсмисленост.

Подтискайки вашите желания, вие убивате възможността си за действие. Да кажем, че желаете да имате дете. За да го осъществите, имате нужда от съпруга или съпруг, дом, работа, магазин или бизнес и още много други неща, които следват от това. Това са нещата, които карат този необучен ум да работи през цялото време. Това е начинът, по който кармата поддържа дяволския кръг. Умът е велика сила, свръхментална сила и ако тази сила не се използва правилно, тя ще подхранва погрешни центрове в умствената личност и може да се превърне в унищожителна. Затова природата е създала кармата.

В Бхагавад Гита се казва, че всяко действие поражда тристепенна реакция – желание, антипатия или смесица от двете. Ако получите нещо, което много желаете, това ви прави щастливи. Ако получите обаче нещо, което не желаете, това ви прави много нещастни. Ако получите нещо, което едновременно харесвате и не харесвате, ще бъдете както щастливи, така и нещастни. Когато умът е повлиян от негативни реакции, той често се депресира или обърква, като по този начин позволява развиването на болести като астма, рак, хипертония или диабет. В такива моменти човек може дори да извърши самоубийство или да се разведе с жена си. Всичко може да се случи, защото кармата влияе на личността и на поведението. Така че трябва да намерим начин да създаваме карма, чиито последици да не ни засягат. Тази пътека е известна като карма йога.

Докато следваме ежедневните си дейности, нашето отношение към кармата е станало изцяло материалистично. Всеки път, когато мислим за духовен живот, го правим в контекста на отказване от кармата. Също и в ашрама, ако помолите някого да свърши някаква работа, те постоянно отказват, позовавайки се на това, че всички действия са мая и по този начин човек остава обвързан. Но това не е истина. Кармата никога не може да бъде причина за обвързаност. Природата е създала кармата като механизъм, благодарение на който човекът да еволюира и да опознае поведението и по-дълбоките нива на ума си, и чрез ума да постигне духовно осъзнаване.

Умът и духовното осъзнаване не са две различни неща. На един етап имаме мляко, на следващ млякото става извара, на трети изварата се превръща в масло, на четвърти етап то се пречиства в гхи и накрая, на петия етап, то се превръща в част от вашето къри. По подобен начин на едно ниво имаме грубото тяло, на друго ниво – васаните или силните желания, на трето ниво са психичните преживявания и на четвърто – висшата реалност.

Атма, или висшата реалност, проявява себе си на различни нива. Умът е едно от тези нива и вие не можете да го заличите. Можете единствено да го пречистите и да премахнете шлаката, самскарите. Тогава в ядрото или основата на ума ще се разкрие атма или чайтаня. По тази причина карма йога е всяка дейност, която се извършва с по-високо осъзнаване, заради самата работа, защото работата поддържа ума и тялото заети. Дори работата да не ви се отплаща материално, въпреки всичко вие я вършите.

По подобен начин, ако вие като хора, живеещи в обществото извън ашрама, се опитате да трансформирате ежедневната си карма в карма йога, тогава на първо място трябва да приемете ролята на кармата в духовната еволюция. Тогава каквото и да вършите, ще чувствате благословия и блаженство във всяка работа.

На първо място трябва да помните, че не медитацията е началото на йога. Това е обучаването на този недисциплиниран, необразован, мощен ум, който тече като придошла река. Този ум не може да бъде контролиран на отделни места. Той трябва да бъде обучен. Обучението е най-важното нещо и това обучение се предоставя на ума посредством кармата. Това означава, че всичко, което правите, правилно или не, е карма и тази карма може да бъде трансформирана в карма йога, ако просветлението по този въпрос.

Защо сте отегчени от вашата работа? Това е така поради вашето отношение. Ако отношението е правилно, можете да продължите да вършите една и съща работа петдесет години. Когато възприемате вашата работа като дълг, като начин да служите на другите, тя никога не става отегчителна. Само когато мислите за нея от гледна точка на вашето собствено развитие или удоволствие, тогава тази работа става непоносима и монотонна.

Всъщност, много по-лесно и мотивиращо е да работите за другите, отколкото за себе си. Това е тайната на карма йога, която малцина разбират и са в състояние да прилагат. Това е разликата между карма и карма йога. Вие създавате карма, когато действате, вземайки себе си под внимание, с вашите лични желания и проблеми като мотивация. Когато действате не за себе си, а като служба, като дар към другите, умът се освобождава и вие изпитвате ползите на карма йога.

В действителност карма йога може да бъде практикувана навсякъде и по всяко време. Не е необходимо да живеете в ашрам, за да я практикувате. Но малцина разбират нейния основеен принцип и необходимостта тя да се практикува с правилното отношение. В ашрама вие се учите как да практикувате карма йога и това е много важно. В противен случай може да прекарате целия си живот, работейки за себе си, и да увеличавате страданието си, вместо да работите за другите и да прекратите страданието си, заедно с тяхното.

Затова карма йога е необходима част от живота. Тя е толкова необходима, както храненето, говоренето и ходенето. Вие ще създавате карма, докато сте живи. Не можете да живеете без действия. По тази причина вършете вашите дейности като служеене в името на еволюцията на всички същества и ще се наслаждавате на живот, изпълнен със свобода, простота и блаженство. Всичките ви нужди ще бъдат задоволявани като благословия от Бог. Никога няма да сте самотни или да страдате от болести. Когато умът е в мир със себе си, тялото постига здраве. Такъв човек привлича хората, както нектарът - пчелите. Невъзможно е да ги държите настрана от него.

________
Публикувано с разрешението на сп. Yoga magazine, Sivananda Math, May 2018, pp. 13-16
Ганга Даршан, Мунгир, Индия

Подобни