Тодор Захариев получи сертификат за цялостен принос в разпространението на йога в България

Тодор Захариев получи сертификат за цялостен принос в разпространението на йога в България

23.06.2020

По случай Международния ден на йога, 21.06.2020 г. председателят на Българска йога асоциация, Тодор Захариев – свами Вивекамурти, беше награден от името на Индийското правителство (Министерството по йога, аюрведа и др. алтернативни методи) със сертификат за цялостен принос в разпространението на йога в България. Наградата връчи посланикът на Р. Индия в Р. България и Р. Северна Македония г-жа Пуджа Капур.

Това признание идва заради многогодишния труд и усилия на свами Вивекамурти, неговата последователност и упоритост, всеотдайност на идеята за йога, като средство за постигане на здраве, умствен мир и усъвършенстване на всяко равнище. Тодор Захариев спомага да се основат и развият две организации, БФЙ и БЙА, и работи за да се обучат много хора в йога.

Освен приноса за разпространението на йога свами Вивекамурти е пример за човек, който не само преподава йога, но остава винаги ученик, отворен да се учи и да се развива. Той приема пътя на пълна саняса от неговия учител, свами Ниранджанананда, и по този начин отдава живота си на служенето на другите чрез йога и по всички други възможни начини.

Биографията на свами Вивекамурти може да даде повече светлина за това, защо бе удостоен с тази голяма чест:

- Тодор Захариев се занимава с йога от 19 годишен (1979 г.).

- През последните 30 години участва многократно в лекции, семинари и обучения по йога, провеждани в различни страни, и в организирането на такива в България.

- През 1990 г. е един от учредителите на Българската федерация по йога (БФЙ). Оттогава до 2018 г. е член на нейния Управителен Съвет.

- Преподава йога от 1992 г.

- През 1993 г. Мунгир (Индия) получава посвещение в пълна саняса и йогийското име свами Вивекамурти от неговия учител свами Ниранджанананда Сарасвати.

- През 1996 г. заедно със съмишленици учредява Българска йога асоциация (БЙА) и оттогава е неин председател.

- Участва като лектор в провеждането на всички обучения за учители по йога, организирани съвместно от БФЙ и НСА, провеждани след 2000 г. и 8 години (до 2013 г.) координира тези обучения.

- През ноември 2015 г. е избран за член на Йога Видя Каунсъл (Yoga Vidya Council), международен съвет за опазването, задълбочаването и разпространението на науката йога.

- От октомври 2017 е член на Консултативния съвет на Европейската Сатянанда Йога Академия (SYAЕ).

Подобни