Асана Пранаяма Мудра Бандха

Асана Пранаяма Мудра Бандха

05.09.2019

„Асана, пранаяма, мудра, бандха” е получила международно признание като един от най-систематизираните съвременни наръчници по йога. Първото издание на Бихарската школа по йога през 1969 г. е преиздавано седемнадесет пъти и е преведено на редица езици. Книгата е основният справочен източник, използван от преподаватели и ученици по БИХАРСКА ЙОГА® или САТЯНАНДА ЙОГА®  в рамките на Международното йога движение, както и от много други традиции.

Съдържателният и обстоен текст включва ясни илюстрации, ръководство за всеки отделен етап и подробни указания за съсредоточаване на осъзнаването в чакрите. Запознава практикуващия и учителя със системата хатха йога, като ги води от най-леките практики към тези за напреднали. Книгата успешно представя същността на техниките от йога според стандартите за  университетско обучение.

Подобни