Курсове

Без ограничения от време и пространство –

посетете курсовете ни по различни начини

В новата ситуация на забързан живот, много ангажименти и въведените ограничения някои хора може би няма да могат да дойдат в нашите зали за курсовете по йога. Затова Ви предлагаме богат избор от начини на присъствие, така че да изберете най-подходящите за Вас.

Имате възможност да участвате в нашите курсове по 3 начина:

-         Тук и сега – присъствено в залата при спазване на хигиенните изисквания.

-         Там и сега – отдалечен достъп онлайн в реално време съгласно обявения график (за хората, които не могат да бъдат в залата).

-         Там и после – за онези, които са записани за курс, но са били възпрепятствани да участват в момента на някое занимание, ние правим запис на определени курсове. Така в удобен за вас момент след това (в рамките на 7 дни) да можете да видите записа и да практикувате заедно с учителя си. (Молим да имате предвид, че при тези записи никой от другите онлайн участници не се вижда, а само преподаващият (учителят).)

Вече времето и пространството не могат да бъдат пречка за вашето участие! :-) Важно е желанието за развитие и напредък! И когато това се подкрепи с действия, напредъкът е налице.

За повече подробности вижте Графика ни.