Адресът на йога център "Арадхана" е: ж.к. "Борово", ул. "Родопски извор" № 43 А, ет. 1, офис 1 (сградата точно до 34 СОУ). Вижте картата долуPаботното време на офиса на йога център "Арадхана" е от понеделник до петък от 9:30 до 18:30 часа